Ersättning för sfi-utbildning till personer som bor på ett anläggningsboende och har uppehållstillstånd

Kommuner kan få ersättning för sfi-utbildning till en personer som bor i anläggningsboende med uppehållstillstånd.

Rätten till ersättning har upphört

Regeringen har beslutat att förordningen (2014:946) upphävs, från den 1 februari 2017

Beslutet innebär att kommunen kunde söka ersättning för kostnader som uppstått till och med januari 2017. Enligt övergångsbestämmelser så skulle alla ansökningar om ersättning för sfi-utbildning ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 april 2017.

Villkor för ersättningen

Kommuner kan få ersättning för sfi-utbildning till en person med uppehållstillstånd i de fall personen:

  • är inskriven vid en mottagningsenhet och bor på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden och
  • har fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller är anhörig till en sådan person och
  • är folkbokförd och
  • har fyllt 18 år.

Ersättningen är 3 500 kronor per person och påbörjad månad. Den avser studier som påbörjats från och med den 1 januari 2015. Kommunen kan även få ersättning om studierna började innan den 1 januari 2015 om undervisningen fortfarande pågår efter detta datum.

Särskilda bestämmelser för sfi under 2014

För sfi som har pågått under 2014 lämnas ersättning med ett schablonbelopp på 7 000 kronor per person. En förutsättning är att personen ska ha fått uppehållstillstånd från den 1 april 2014 eller senare under året. Utbildningen ska ha påbörjats eller fortfarande pågå efter den 1 juli 2014.

Lämna in en ansökan

En ansökan skulle ha lämnats in till Migrationsverket senast den 30 april 2017.

För information eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Exempel på ansökan om ersättning
Exempel på ansökan om ersättning med uppehåll i utbildningen

Att tänka på

Migrationsverket betalar ut ersättningen en gång per person och kommun. Flyttar personen till ett nytt anläggningsboende i en annan kommun och får sfi-utbildning, kan även nästa kommun ansöka om och få ersättning om övriga villkor är uppfyllda.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i en månad.

Överklaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Lifosikon

Rätts-och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts-och landinformation, Lifoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manualPDF för hur du söker fram besluten i Lifos.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.