The Swedish Migration Agency logotype
The Swedish Migration Agency logotype

Migrationsverket i Almedalen 2016

Ny lag – Ny verklighet

#NyVerklighet

SEMINARIER

Migrationsverket på Almedalen - En värld i förändring

Från toppen till botten - om den tidsbegränsade lagen i flyktingkrisens spår

Efter utvisningen, om att återvända efter avslag

Krigsbrott och terrorhot

Barn eller inte barn, det är frågan

Meningsfullhet och trygghet i väntans tider

FIKTIVA ANSÖKNINGAR

Hur förändras besluten om uppehållstillstånd med nya lagen?

Permanent blir tidsbegränsat

Permanent blir tidsbegränsat

Svårare att få familjeåterförening

Svårare att få familjeåterförening

Mister rätt till bistånd

Mister rätt till bistånd

Försörjningkrav stoppar tillstånd

Försörjningskrav stoppar tillstånd

PROGRAM

S
M
T
O
T
F
Skriv ut veckoprogrammet
Söndag 3 juli En värld i förändring
14.00 - 15.00
Den unika hösten – vad hände när rekordmånga flyktingar sökte skydd i Sverige? Hösten 2015 sökte rekordmånga personer skydd i Sverige, fler än någonsin tidigare i modern tid. Var det bara bristande gränskontroller eller kulmen på utveckling under en längre tid? Hur agerade vi och vad har vi lärt oss inför framtiden? Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket; Merjem Maslo, omvärldsanalytiker, Migrationsverket; Jennie Sörman, sektionschef, Migrationsverket. Moderator: Susanna Fonsell.
15.30 - 16.00
Elfsberg möter Vincent Cochetel Hur säker är den europeiska asylrätten – och hur har flyktingkrisen påverkat UNHCR och de internationella hjälporganisationerna? Vincent Cochetel, europachef, UNHCR; Anders Danielsson , generaldirektör, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
17.00 - 18.00
Svenskt flyktingmottagande 2.0 – vad blir det normala efter 2019? Under tre år kommer en tillfällig lag för uppehållstillstånd att gälla. Är en tillfällig lagstiftning en tillfällig situation innan Sverige återgår till det "normala"? Vilka spår kommer den tillfälliga lagen att sätta på svenskt flyktingmottagande? Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket; Joakim Ruist, migrationsforskare, Göteborgs universitet; Alice Teodorescu, politisk redaktör, Göteborgs-Posten; Lisa Pelling, utredningschef, Arena idé. Moderator: Max Landergård.
Måndag 4 juli Från toppen till botten - om den tidsbegränsade lagen i flyktingkrisens spår
09.00 - 10.00
Från toppen till botten – om den tidsbegränsade lagen som ska anpassas till EU:s miniminivå Nu skärper regeringen tillfälligt lagen om möjligheten att få uppehållstillstånd – med det uttalade målet att lagen ska anpassas på EU:s miniminivå. Hur kommer lagen att fungera i praktiken – och hur arbetades den fram? Alexandra Wilton-Wahrén, departementsråd, Justitiedepartementet; Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket. Moderator: Susanna Fonsell.
10.15 - 11.15
Asylrätten, Europarätten och Barnkonventionen – hur kommer den nya lagen att fungera i praktiken? Lagen att tillfälligt begränsa rätten till uppehållstillstånd är en av de största lagförändringar för prövning av svenskt asylmottagande i modern tid. Hur kommer lagen att fungera i praktiken, hur står sig asylrätten och kommer den att krocka med Europakonventionen eller barnkonventionen? Karolina Lindholm Billing, biträdande regionchef, UNHCR i norra Europa; Carl Bexelius, rättschef, Migrationsverket; Ignacio Vita, asylrättsjurist, Sju Advokater. Moderator: Staffan Dopping.
12.15 - 12.45
Elfsberg möter Morgan Johansson En ny lag – ett förändrat mottagande. Regeringen anpassar nu utlänningslagen till EU:s miniminivå. Hur ser justitieministern Morgan Johansson på förändringarna? Morgan Joahnsson, justitie- och migrationsminister, Regeringen; Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
14.30 - 15.30
Men familjen då? Om konsekvenserna av den begränsade möjligheten till återförening Med den tidsbegränsade lagen blir det stopp för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj. Vad blir konsekvenserna av begränsning för möjlighet anhöriginvandring? Johan Forsell, migrationspolitisk talesperson, Moderaterna; Åsa Carlander-Hemingway, enhetschef, Migrationsverket; Inger Ashing, ordförande, Rädda Barnen; Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Moderator: Max Landergård.
16.00 - 16.30
Fråga verket: Hur ska lagen som ska begränsa flyktingmottagandet fungera i praktiken? Den tidsbegränsade lagen ska minska flyktingmottagandet i Sverige. Hur ska Migrationsverket hantera de nya förutsättningarna? Fredrik Bengtsson, presschef, Migrationsverket; Åsa Carlander Hemingway, enhetschef, Migrationsverket; Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket; Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket.
Tisdag 5 juli Krigsbrott och terrorhot
09.00 - 10.00
Finns det ett hot mot Sveriges säkerhet i flyktingkrisens spår? Fler än 160 000 människor sökte asyl i Sverige förra året – många från konflikthärdar där politiskt våld och övergrepp mot civila hör till vardagen. Finns det en risk att det politiska våldet följer med till Sverige i flyktingkrisens spår? Gunnar Karlsson, chef, MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten); Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket; Niklas Kebbon, ambassadör, särskild representant för Syrienkrisen, Utrikesdepartementet. Moderator: Staffan Dopping.
11.00 - 12.00
Hur upptäcker man krigsbrottslingar och personer som är ett hot mot Sverige i asylprocessen? Migrationsverket samarbetar med Säkerhetspolisen såväl som med polis och åklagare för att upptäcka personer som är ett hot mot Sverige eller som kan ha begått avskyvärda övergrepp i krigets Syrien. Hur går detta arbete till? Vad händer med de personer som hittas? Hanne Lemoine, krigsbrottsåklagare, Internationella åklagarkammaren i Stockholm; Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket; Åsa Nilsson, operativ ledare, Säpo; Patricia Rakic Arle, kriminalinspektör, Polisens krigsbrottskommissionen. Moderator: Staffan Dopping.
13.00 - 13.30
Elfsberg möter Anders Ygeman Hur säkert är Sverige och vad gör regeringen för att hantera terrorhotet? Är vår beredskap god? Inrikesministern Anders Ygeman om den svenska beredskapen. Anders Ygeman, inrikesminister, Regeringen; Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
15.00 - 16.00
Migrationsdebatten i Europa efter terrorattackerna - om synen på flyktingar och migration Har synen på migration och flyktingar i medier och bland allmänheten i Europa förändrats efter terrorattackerna i Paris och Bryssel? Magnus Falkehed, Parisbaserad journalist, Expressen; Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket; May-Ann Ramsay, senior rådgivare, EU-kommissionen; James Savage, redaktionschef, The Local. Moderator: Max Landergård.
16.15 - 16.45
Fråga verket: Krigsbrott, terrorhot och det svenska flyktingmottagandet Hela Europa brottas med terrorhot och misstänkta krigsbrottslingar. Hur arbetar Migrationsverket med att upptäcka personer som är ett hot mot Sverige? Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket; Fredrik Bengtsson, presschef, Migrationsverket; Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket.
Onsdag 6 juli Efter utvisningen, om att återvända efter avslag
09.00 - 10.00
En förändrad LMA-lag ska få fler personer att återvända – hur går arbetet med återvändandet? En förändrad LMA-lag gör att vuxna utan barn inte längre har rätt till bostad eller dagersättning från Migrationsverket. Hur hanterar man mängden personer som måste åka tillbaka – och hur gör kommunen med personer som kanske måste bo på gatan? Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket; Germund Persson, chefsjurist, SKL; Karin Eriksson, enhetschef integrationsenheten, Kristinehamns kommun. Moderator: Susanna Fonsell.
10.30 - 11.30
Stopp i återvändandet – när personer inte samarbetar, går under jorden och länder inte vill ta emot Vid hälften av de ärenden där personer ska återvända krävs insatser från flera aktörer. Beror det på att personer som fått avslag på sin ansökan inte vill samarbeta, på svenska myndigheter eller på motvilliga mottagarländer? Johan Mellbring, chef för nationella transportenheten, Kriminalvården; Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket; Stefan Hector, chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, Polisen; Georg Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor, Caritas. Moderator: Max Landergård.
12.30 - 13.00
Elfsberg möter Dan Eliasson Att återvända efter avslag. Erfarenheter och lärdomar av att leda två myndigheter med återvändande. Rikspolischefen och tidigare Migrationsverkets generaldirektör berättar om arbetet med återvändande – och polisen utmaningar inom flyktingmottagandet. Dan Eliasson, rikspolischef, Polisen; Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
13.30 - 14.30
Barn som inte får stanna i Sverige Även barn får avslag på sin asylansökan och måste återvända. Hur genomför man ett tryggt återvändande för barn? Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare, Strömsunds kommun; Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert, Migrationsverket; Björn Ramel, överläkare, BUP Malmö; Hamza Ibrahim, ordförande, Ensamkommandes förbund; Ewa Jonsson, sakkunnig migration, Röda korset. Moderator: Max Landergård.
15.45 - 16.15
Fråga verket: Efter avslaget – hur ordnar man ett värdigt återvändande? När nejet är ofrånkomligt för en asylsökande måste personen återvända. Hur arbetar Migrationsverket för att återvändandet ska vara värdigt och tryggt? Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket; Fredrik Bengtsson, presschef, Migrationsverket; Sverker Spaak, processägare, Migrationsverket; Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket; Kjell Terje-Torvik, expert, Migrationsverket.
Torsdag 7 juli Barn eller inte barn, det är frågan
09.00 - 10.00
Migrationsverkets åldersbedömning – om bevisbörda, etik och varför barn inte vet hur gamla de är 2015 sökte ett rekordstort antal ensamkommande barn asyl i Sverige. Åldersfrågan är central i asylprövningen - men hur bedöms ålder, vad har barnet själv för ansvar och vad gör Migrationsverket? Cecilia Renfors, justitieombudsman, JO; Susanne Lundström, expert, Migrationsverket; Åsa Furén-Thulin, chef vård och socialtjänst, SKL. Moderator: Susanna Fonsell.
10.30 - 11.30
Uppdrag: genomför åldersbedömning – om nya slutsatser, vetenskaplig grund och rättssäkerhet Vi diskuterar medicinsk åldersbedömning utifrån forskning, rättssäkerhet och myter. Ann Lemne, projektledare, Rättsmedicinalverket; Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket; Carl-Erik Flodmark, barnläkare och medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen; Anna Bärtås, ordförande, Barnläkarföreningen. Moderator: Staffan Dopping.
12.00 - 12.30
Elfsberg möter Åsa Regnér Barnminister om varför regeringen driver frågan om att genomföra åldersbedömningar och hur ska de hantera den stora mängden flyktingbarn. Om regeringens syn på flyktingbarn och åldersbedömning. Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Regeringen; Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
13.30 - 14.30
Åldersbedömning i andra länder, i domstolen och på fotbollsplanen Medicinska åldersbedömningar görs även inom andra områden än i asylärenden. Varför behöver rättsväsendet och fotbollsvärlden åldersbedömningar – och hur skiljer sig synen på åldersbedömningar åt? Anders Perklev, riksåklagare, Åklagarmyndigheten; Åsa Carlander-Hemingway, enhetschef, Migrationsverket; Guro Stenersen, teknisk koordinator, UDI, norska Migrationsverket; Lars Peterson, ortoped, FIFA Medical Assessment and Research Centre. Moderator: Max Landergård.
15.45 - 16.15
Fråga verket: Barn eller inte barn – det är åldersbedömningsfrågan Åldersbedömningar är en allt mer brännande fråga och regeringen vill att fler bedömningar utförs. Hur arbetar Migrationsverket med åldersbedömningar? Susanne Lundström, expert, Migrationsverket; Fredrik Bengtsson, presschef, Migrationsverket; Åsa Carlander Hemingway, enhetschef, Migrationsverket; Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket.
Fredag 8 juli Meningsfullhet och trygghet i väntans tider
09.00 - 10.00
Den långa väntan på besked – om det framtida ansvaret för en meningsfull tillvaro Efter att vi har haft ansvaret för den organiserade sysselsättningen öppnar nu regeringen för att dela upp ansvaret på fler myndigheter. Hur ska dessa samarbeta och vad innebär det för de som söker asyl? Maria Ferm, gruppledare, Miljöpartiet; Angeles Bermudez Svankvist, nationell verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning, Migrationsverket; Anneli Wirtén, länsråd och vikarierande landshövding, Länsstyrelsen Jönköpings län; Mathias Wahlsten, chef integration och etablering, Arbetsförmedlingen; Karin Thomasson, vice styrelseordförande, SKL. Moderator: Susanna Fonsell.
10.30 - 11.30
Är fotboll Sveriges viktigaste sysselsättning för asylsökande? Om civilsamhällets centrala roll Utan civilsamhällets stöd och engagemang kommer integrationen och den meningsfulla tillvaron aldrig lyckas. Är det så att fotbollen just nu är den bästa vägen in till Sverige för människor i väntan? Lillemor Lundén, samordnare idrottens integrationsarbete, Riksidrottsförbundet; Sverker Spaak, processägare, Migrationsverket; Stefan Jonasson, merchandise manager, AIK Fotboll; Lars Johansson, verksamhets- och konceptansvarig, ABICT, asylboendet Flygskytten; Ida Holmgren, sakkunnig migration och integration, Röda Korset. Moderator: Max Landergård.
12.00 - 12.30
Elfsberg möter Elisabeth Svantesson Flera oppositionspartier står bakom lagändringarna – men hur ser det största oppositionspartiet på utmaningarna som väntar? Sveriges framtida flyktingmottagande, om oppositionen får bestämma. Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson, Moderaterna; Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket. Moderator: Claes Elfsberg.
14.00 - 15.00
Krig, religion och kärlek – hur tryggt är det på svenska asylboenden? Just nu bor det 81 000 personer på våra boenden. Väntetiden på besked är lång, minnena svåra och längtan efter anhöriga stor. Hur garanterar vi ett säkert och tryggt boende oavsett om man är kristen, hbtq, kvinna, muslim eller ateist? Nuri Kino, undersökande journalist och grundare av A Demand For Action; Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket; Magnus Kolsjö, vice ordförande, RFSL; Shari Tingman, kriminalinspektör, demokrati- och hatbrottsgruppen Stockholm, Polisen. Moderator: Max Landergård.
15.45 - 16.15
Fråga verket: Att skapa meningsfullhet och trygghet i väntan på asylansökan Just nu väntar över 140 000 på svar på sin asylansökan. Hur arbetar Migrationsverket med att skapa meningsfull väntan och trygga asylboenden för alla? Angeles Bermudez Svankvist, nationell verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning, Migrationsverket; Fredrik Bengtsson, presschef, Migrationsverket; Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket; Sverker Spaak, processägare, Migrationsverket.