Migrationsverket logotyp

2020-07-15

Undantag från kravet på heltids­stu­dier kan göras för sommar­må­na­derna

Migrationsverket kan nu, i vissa fall, göra undantag från kravet på heltidsstudier under sommarmånaderna.

Ett krav för att den som ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Sverige ska kunna beviljas tillstånd är att personen ska studera på heltid under hela studieperioden. Det gäller även under sommaren.

Den som tidigare har beviljats tillstånd för studier på en utbildning men som nu tänker påbörja en ny utbildning till hösten, eller den som under tidigare tillståndsperiod inte har slutfört sina studier och därför nu ansöker om förlängt tillstånd för att kunna slutföra dem till hösten, kan dock vara undantagen ovanstående krav. Undantag från kravet på heltidsstudier kan göras för sommarmånaderna 2020 med anledning av att den pågående pandemin kan innebära svårigheter och osäkerheter att resa. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan förlängt uppehållstillstånd beviljas.

Observera att undantaget från kravet på heltidsstudier enbart gäller under sommarmånaderna, personen måste fortfarande studera på heltid under höstterminen 2020 eller läsåret 20/21.

Vanliga frågor och svar om att studera i Sverige