Migrationsverket logotyp

2020-10-15

Ny checklista för antagningsbesked/intyg gällande mobilitetsstudier inom EU för tredjelandsmedborgare

Denna nya checklista är framtagen inom arbetsgruppen för migrationsfrågor som ligger under Forum för internationalisering. Checklistan gäller antagningsbesked för de som ansöker om uppehållstillstånd för mobilitetsstudier i Sverige samt studieintyg för de som redan har ett uppehållstillstånd för mobilitetsstudier från ett annat EU-land.

Uppehållstillstånd: En tredjelandsmedborgare som ska studera vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program inom EU som innefattar rörlighetsåtgärder kan ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för hela programmet.

Underrättelse: En tredjelandsmedborgare som redan har ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning i annat EU-land och som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder, behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för att studera vid ett svenskt lärosäte inom programmet. Den studerande bör i stället underrätta Migrationsverket om sin planerade vistelse i Sverige.

Det förutsätter att den planerade vistelsen inte överstiger 360 dagar och att uppehållstillståndet från det andra EU-landet täcker den planerade vistelsen. Om inte ska den studerande ansöka om uppehållstillstånd för mobilitetsstudier i Sverige.

Checklista Antagningsbesked/intyg gällande mobilitetsstudier inom EU för tredjelandsmedborgarePDF