Om brittiska medborgares anmälnings- och studieavgift

En högskola eller Universitets- och högskolerådet kan begära att få uppgifter från Migrationsverket om en sökande eller student tillhör den personkrets som ska betala anmälningsavgift eller studieavgift enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Det sker via begäran till antagningssystemet NyA. Den uppgift som Migrationsverket lämnar ut är om den enskilde har beviljats uppehållsstatus eller inte (det gäller uppehållsstatus (US), permanent uppehållsstatus (PUS) och bevis för gränsarbetare).

Observera att även om Migrationsverket meddelar att en person inte har beviljats uppehållsstatus kan personen vara avgiftsbefriad enligt artikel 10 i utträdesavtalet. Det kan vara så att personen ännu inte ansökt om uppehållsstatus trots att han eller hon omfattas av utträdesavtalet eller att personen har lämnat in en ansökan men ännu inte fått ett beslut.