Migrationsverket ändrar tidigare krav om närvaro vid heltidsstudier

Med anledning av fortsatt pandemi justerar Migrationsverket under 2021 reglerna på tre områden för den som har eller ansöker om uppehållstillstånd för studier i Sverige.

Vid ansökan om uppehållstillstånd för studier tar Migrationsverket bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier. Det innebär att undervisning kan ske på distans under tillståndstiden. Utgångspunkten är fortsatt att studenten ska vistas i Sverige för att genomföra sin utbildning.

Detta omfattar utbildningar som ursprungligen skulle ha getts på campus, men som på grund av pandemin helt eller delvis kommer att ske på distans.

Orsaken till lättnaden är att närvaro vid campus inte kan vara avgörande för verkets bedömning av uppehållstillstånd för heltidsstudenter då lärosäten utifrån rådande läge anpassat sin verksamhet till nationella råd och rekommendationer.

Undantag om krav på heltids­stu­dier under sommaren

Migrationsverket behåller tidigare undantag om kravet på heltidsstudier under sommarmånaderna, juni, juli och augusti.

Det innebär att verket även i år gör ett avsteg från huvudregeln för studerandetillstånd som annars innebär att sökande ska lämna landet under tiden hen inte studerar och ansöka om nytt tillstånd utifrån landet inför kommande termin.

Undantaget gäller den som studerar och har eller är på väg att avsluta sina studier under våren 2021 och planerar fortsätta sina studier under kommande termin 2021 eller läsår 2021/2022.

Till­stånd kan beviljas från 1 augusti

Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning kan beviljas från 1 augusti 2021, oavsett när utbildningen startar. Vanligtvis startar tillståndstiden för ditt uppehållstillstånd som ska studera vid högre utbildning 14 dagar innan terminsstart.

Undantaget gäller för de som beviljas uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskola inför höstterminen 2021.

Syftet med beslutet är att underlätta för er lärosäten att erbjuda studieförberedande kurser till era internationella studenter innan terminsstart.

Förlängningen av tillståndstiden för 2021 omfattar inte studier vid eftergymnasiala utbildningar som inte bedrivs vid universitet eller högskola, till exempel de flesta former av övriga studier och yrkesutbildningar. I dessa fall kan eleven inte få tillstånd för längre tid än högst två veckor innan och efter studierna.