Migrationsverket ändrar sin praxis gällande heltidsstudier

Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier. Det gäller specifikt de studenter som behöver förlängning av sitt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra sin utbildning. Förlängning av uppehållstillstånd kan i normalfallet ges för upp till en termin eller den kortare tid som studierna kräver.

Praxisändringen består i korthet av att Migrationsverket ska ta hänsyn till om den studerande tidigare har uppfyllt kravet på heltidsstudier under den tillståndstid som har varit. Om så är fallet finns det utrymme för att betrakta även de studier som kvarstår att slutföra som heltidsstudier, även i de fall återstående mängd högskolepoäng inte motsvarar den formella definitionen av heltidsstudier (1,5 högskolepoäng per vecka).

En sådan ansökan om förlängning av uppehållstillstånd bör innehålla ett studieintyg utfärdat av läroanstalten där det framgår att det finns en tydlig plan för slutförande av studierna. Se sidan Blanketter och checklistor för instruktioner och exempel.