Ny sida kategoriserar studerande och forskare

Nu finns en ny sida som vänder sig till anordnare av högre utbildning och som beskriver de olika typerna av studerande och forskare som behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige.

På sidan finns profiler för varje typ av studerande eller forskare och för varje profil finns beskrivningar av vilket tillstånd som är lämpligt att söka och vilka begränsningar som gäller för det tillståndet. På sidan finns även en guide för att kontrollera om man kan göra ett byte av uppehållstillstånd inifrån Sverige.

Läs mer på sidan Typer av studerande och forskare