Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass

Från och med 1 januari 2022 blir alla pass som tillverkas i Sverige säkrare och får ett nytt utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK) som är bevis för att en person är lagligt i Sverige kommer att se lite annorlunda ut.

Både pass och kort får flera nya säkerhetsfunktioner och är svårare att förfalska. De nya korten får bland annat en ny säkring på baksidan.

Ändrad tid för giltighet

De nya främlingspassen kommer att vara giltiga i högst 3 år och resedokumenten i högst 2 år. Tidigare var den längsta giltighetstiden 5 år för båda passen.

Den maximala giltighetstiden för UT-kort för personer med permanent uppehållstillstånd (uppehållstillstånd utan tidsbegränsning) kommer att minska från fem till tre år.

Bakgrunden till de ändrade tiderna för giltighet är en ändring i utlänningsförordningen (2006.97) som träder i kraft den 1 januari 2022.

Båda versioner i omlopp under över­gångs­pe­riod

Pass och kort som utfärdats före 1 januari 2022 kommer att vara fortsatt giltiga till den dag som står angivet. Det betyder att UT-kort, UK, främlingspass och resedokument från Migrationsverket kommer att finnas i två olika versioner under en övergångsperiod.