Ändrad bedömning av tillgodohavande på bank

Migrationsverket ändrar hur gamla banktillgodohavande kan vara för att styrka försörjningen vid en förstagångsansökan.

Vid förstagångsansökningar ska uppgift om saldo i banktillgodohavande avse en tidpunkt inom fyra månader från början av den aktuella tillståndstiden i ärendet. Tidigare gällde en tidpunkt inom tre månader från början av den aktuella tillståndstiden i ärendet. Det innebär i praktiken att det nu är möjligt att ansöka om uppehållstillstånd tidigare än förut om man försörjer sig med banktillgångar.

Det är också viktigt att komma ihåg att en studieavgiftsskyldig student ska betala avgiften så snart som möjligt. En sökande kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Det beror på att Migrationsverket inte anser att den sökande är slutligt antagen innan studieavgiften är betald.