Upp till fyra års tillstånd i taget för studerande på forskarnivå

Migrationsverket har ändrat reglerna för hur långt uppehållstillstånd en doktorand kan få. Istället för upp till två års uppehållstillstånd i taget kan studerande på forskarnivå nu få upp till fyra års uppehållstillstånd i taget.

Migrationsverket bedömer att en anställning som doktorand eller ett stipendium för doktorandstudier hos ett lärosäte i Sverige i normalfallet är tillräckligt för att uppvisa försörjningsförmåga för ett tillstånd på upp till fyra år, även om till exempel en anställning som doktorand löpande måste förnyas.

Uppdaterade checklistor för lärosäten

I och med möjligheten till längre tillstånd för studerande på forskarnivå är det viktigt att lärosätena tydligt beskriver utbildningen för Migrationsverket. Det är till exempel viktigt att ange om det under utbildningen finns några planerade utlandsvistelser. Det är också viktigt att lärosätet anger uppskattat slutdatum för utbildningen. Uppskattat slutdatum bör vara på detaljnivån dag-månad-år. Migrationsverket har uppdaterat de checklistor och exempelintyg som finns på sidan Blanketter och checklistor. Det gäller dessa filer på sidan:

  • Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)
  • Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier), på engelska

Efter minst fyra års tillstånd som doktorand kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd i Sverige. Permanent uppehållstillstånd kan bara beviljas om det nuvarande tillståndet har gått ut eller kan återkallas, eftersom man inte får ha två uppehållstillstånd samtidigt. Ett uppehållstillstånd kan bara återkallas om villkoren för tillståndet inte längre är uppfyllda. Detta blir särskilt viktigt att överväga nu när tillstånden kan beviljas för en längre tid.