Migrationsverket kan ge uppehållstillstånd för IB-utbildningar på gymnasial nivå

Studerande vid IB-utbildningar (International Baccalaureate) på gymnasial nivå kan få uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige. Det fastställdes den 27 augusti av Migrationsverkets rättsavdelning. Ett uppehållstillstånd för studier vid IB-utbildning kan även förlängas vid behov.