Möjlighet till längre vistelse för dem som utbildas vid konst- och kulturutbildningar

Tidigare praxis på Migrationsverket gjorde gällande att uppehållstillstånd för konst- och kulturutbildningar som längst kunde ges för totalt ett år, även om utbildningen var flerårig. Migrationsverket ändrar nu sin praxis vilket ger möjlighet för dem som utbildas vid konst- och kulturutbildningar att få uppehållstillstånd för studietiden, men högst för ett år i taget.