Ändrade regler för övriga studier

Den 28 januari började nya regler för övriga studier att gälla. Reglerna rör bland annat sjukförsäkring och IB-utbildning.

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande RD/004/2020, som rör övriga studier. Uppdateringen innebär i huvudsak att

  • uppehållstillstånd för övriga studier numera inte har någon begränsning när det gäller förlängning av tillstånd (tidigare fanns en gräns på maximalt ett års tillstånd totalt för vissa utbildningar inom övriga studier)
  • uppehållstillstånd kan ges även för det förberedande året, som motsvarar årskurs 10 på gymnasieskola, för IB-utbildningar (totalt tre års IB-utbildning)
  • uppehållstillstånd för fristående språkstudier beviljas inte i andra fall än för förutbildningar
  • om de planerade studierna överstiger ett år behöver den sökande inte längre visa upp något intyg om sjukförsäkring i sin ansökan om uppehållstillstånd.

Här hittar du RS/004/2020 – Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.