Migrationsverket inför nya regler för bättre kontroll av pass

Från 1 november måste den som ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Sverige personligen visa upp sitt pass innan Migrationsverket kan fatta beslut.

Det nya kravet gäller för alla ansökningar om uppehållstillstånd där finns ett krav på giltigt pass. Det påverkar både den som ansöker om uppehållstillstånd för första gången och den som ansöker om förlängt uppehållstillstånd, om hen använder ett pass som hen inte tidigare har visat för Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet. En person som ansöker om uppehållstillstånd med ett pass som hen redan tidigare har visat upp i samband med ett personligt besök behöver inte visa upp det igen.

Personer som behöver uppehållstillståndskort för att kunna resa till Sverige måste lämna fingeravtryck och bli fotograferade. I de flesta fall kan det ske i samband med att de visar upp sitt pass på ambassaden eller generalkonsulatet. Besöket för att lämna underlag till uppehållstillståndskort kommer med andra ord i normalfallet att ske före beslut istället för efter.

Vi kontaktar den som berörs

Om Migrationsverket vill kontrollera passet kommer vi att höra av oss med information om hur den berörda bokar tid för att visa upp sitt pass.

Läs mer om Migrationsverkets nya regler för kontroll av pass