Migrationsverket logotyp

Asylsökande, personer som hålls i förvar och LMA-kort

Här finns information om vem apoteken kan få statlig ersättning för. Du hittar även information om LMA-kortet, beviset på asylansökan som varje asylsökande ska ha.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett så kallat LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs.

Om den asylsökande ännu inte har fått sitt kort, räcker det att han eller hon kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar.

Apotek kan få ersättning för vissa kostnader för asylsökande personer. För rätt till ersättning räknas även de personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket som asylsökande.

LMA-kort

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande. Där framgår också personens ärendenummer (dossiernummer) hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

På LMA-kortet framgår även hur länge kortet är giltigt. Giltighetstiden kan variera från fyra till maximalt sex månader beroende på var personen befinner sig i asylprocessen.

Ofullständigt födelsedatum på vissa LMA-kort

Ett tekniskt fel har gjort att kort som beställts mellan den 15 juni och 13 juli 2020 saknar fullständiga födelsedatum. Det står YYYYMM på födelsedatum istället för YYMMDD. Felet är åtgärdat och kort beställda efter den 13 juli är korrekta, men kort som beställdes mellan datumen 2020-06-16 och 2020-07-13 saknar dag för födelse.

Det kan vara bra för er att känna till att kortet inte har manipulerats eller att den asylsökande uppger fel födelsedatum, utan att felet beror på ett tekniskt fel då Migrationsverket beställde kortet. Migrationsverket har valt att inte återkalla alla LMA-kort med det ofullständiga födelsedatumet, men de asylsökande som önskar kan kontakta sin mottagningsenhet för att beställa ett nytt kort.

Personer med uppehållstillstånd som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket

Rätten till subventionerade läkemedel omfattar även personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Eftersom en person som fått uppehållstillstånd kan ha ett fullständigt svenskt personnummer och ett uppehållstillståndskort måste rätten till subventionerade läkemedel styrkas genom ett giltigt LMA-kort.


LMA-kort.

Bild på ett LMA-kort. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bild på ett asylkvitto

Bild på ett asylkvitto. Klicka på bilden för att se den i större format.

Person som hålls i förvar

En person som hålls i förvar är en person som har blivit frihetsberövad. Oftast sker det i samband med att personen har fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där Migrationsverket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan.

Regioner kan få ersättning för vissa kostnader för personer som hålls i förvar och som inte är folkbokförda i Sverige.

Apotek har viss rätt till ersättning för receptförskrivna läkemedel för personer som hålls i förvar och som inte är folkbokförda i Sverige.

Eftersom personen som hålls i förvar inte kan hämta sina läkemedel på apoteket kan antingen en sjuksköterska eller personal från Migrationsverket hämta ut läkemedlen. Migrationsverkets personal tar då med sig personens LMA-kort om ett sådant finns och legitimerar sig med sin tjänstelegitimation.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?