Migrationsverket logotyp

Överenskommelse om förenklat ansökningsförfarande

Apotek kan ha en överenskommelse med Migrationsverket om hur en ansökan om ersättning ska gå till för receptförskrivna, subventionerade läkemedel. Överenskommelsen i sig är inte ett avtal mellan apoteksföretaget och Migrationsverket om att köpa läkemedel.

Överenskommelsen innebär att apoteken endast behöver skicka in ansökan via fakturor till Migrationsverket.

Regi­stre­rings­bevis eller full­makt

Apoteket som skrivit överenskommelse om förenklat ansökningsförfarande, har visat att den person eller de personer som undertecknat dokumentet har rätt att företräda bolaget, exempelvis genom att bifoga ett registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Om personen eller personerna inte var firmatecknare, behövdes det en fullmakt från firmatecknare.

För frågor om sådan överenskommelse, kontakta

Migrationsverket
Regionkansli Öst
601 70 Norrköping

Det går också bra att mejla till regionost-kansli@migrationsverket.se.

Att tänka på

Observera att rätten till betalning enligt ansökan via faktura uppstår först när Migrationsverket har fattat ett beslut om ersättning.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?