Ansöka om ersättning för subvention

Apoteket kan göra en överenskommelse med Migrationsverket om hur en ansökan om ersättning ska gå till. Överenskommelsen i sig är inte ett avtal mellan apoteksföretaget och Migrationsverket om att köpa läkemedel.

Överenskommelsen innebär att apoteken endast behöver skicka in fakturor till Migrationsverket. Dessutom motverkar den förekomsten av bluffakturor. Apoteket tecknar en överenskommelse genom att fylla i dokumentet "Överenskommelse om ersättning för receptföreskrivna läkemedelWord". I dokumentet framgår hur apoteket sedan ska gå tillväga för att ansöka om ersättning.

Registreringsbevis eller fullmakt ska bifogas

Apoteket ska kunna visa att den person eller de personer som undertecknat dokumentet har rätt att företräda bolaget, exempelvis genom att bifoga ett registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Om personen eller personerna inte är firmatecknare, behövs det en fullmakt från firmatecknare.

Skicka dokumentet tillsammans med registreringsbeviset och eventuell fullmakt för undertecknaren av dokumentet per post till:

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Att tänka på

Observera att rätten till betalning enligt fakturan uppstår först när Migrationsverket har fattat ett beslut om ersättning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.