Aktuellt

 • 2018-12-05

  Nytt rättsligt ställningstagande rörande personlig assistans

  Migrationsverket har tagit fram ett rättsligt ställningstagande som rör personlig assistans. Från och med nu kommer den som söker arbetstillstånd som personlig assistent att behöva lämna in en kopia av Försäkringskassans beslut om assistansersättning.
 • 2018-10-18

  Migrationsverket förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär

  Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande som förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär. Övriga anställningsvillkor omfattar samtliga förmåner och skyldigheter som gäller vid en anställning, utöver lön och försäkringsskydd.
 • 2018-08-28

  Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

  Vilka regler gäller om du vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur fungerar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya webbplatsen workinginsweden.se ger svar på.
 • 2018-06-01

  Nya regler för säsongsarbete

  Den 1 juni 2018 börjar den nya lagen om säsongsarbete att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som har fått ett erbjudande om tidsbegränsat säsongsarbete i Sverige hos en arbetsgivare som är etablerad här.
 • 2018-05-22

  Ny dom från Migrationsöverdomstolen om lön i förlängningsärenden

  Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om lön vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd.
 • 2018-03-12

  Ny lag om säsongsanställning

  Den 1 juni 2018 börjar en ny lag om säsongsanställning att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EU/EES och Schweiz som ska arbeta i Sverige som säsongsarbetare.
 • 2018-03-06

  Migrationsverket gör helhetsbedömningar för förlängda arbetstillstånd

  Två nya domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) från december 2017 ger Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar av om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras.
 • 2018-03-01

  Nu börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla

  Den 1 mars 2018 börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige.
 • 2018-02-05

  Ny dom från Migrationsöverdomstolen om utannonsering av tjänst

  Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om utannonsering av tjänst vid en ansökan om arbetstillstånd.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.