Arbetstagaren vill förlänga ett arbetstillstånd

Reglerna för ansökan om arbetstillstånd är olika beroende på vad arbetstagaren tidigare har arbetat med i Sverige.

Välj det alternativ som gäller i ditt fall.

 • EU-blåkort

  Medborgare i ett land utanför EU med universitetsexamen eller 5 års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv av en genomsnittlig bruttolön i Sverige, kan ansöka om ett EU-blåkort för att arbeta i Sverige.

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om EU-blåkort

 • Fors­kare

  Arbetstagaren ska själv lämna in ansökan om uppehållstillstånd. Du som arbetsgivare ska fylla i blanketten Mottagningsavtal för forskare i Sverige, nummer 230011, och skicka den till arbetstagaren som lämnar in den med ansökan om arbetstillstånd

  Läs mer om att anställa forskare

 • Idrot­tare och tränare

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om att anställa en idrottare eller tränare

 • Prak­ti­kant

  En praktikant som är medborgare i ett land utanför EU behöver uppehållstillstånd. Du som arbetsgivare eller praktikorganisation påbörjar ansökan om uppehållstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om uppehållstillstånd för praktik genom internationellt utbyte

  Läs mer om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning

 • Tidigare asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl

  Den anställda ska själv ansöka om tillstånd. Du som arbetsgivare ska först lämna information om anställningen och skicka den tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med sin ansökan om arbetstillstånd. Den du ska anställda måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in.

  Läs mer om arbetstillstånd för den som tidigare varit asylsökande

 • Annat alter­nativ

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Den du ska anställa måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in. Om personen saknar giltigt uppehållstillstånd ska personen ansöka om arbetstillstånd från sitt hemland eller annat land utanför Sverige där han eller hon har tillstånd att bo.

  Läs mer om hur du lämnar information om anställningen

Sidan senast uppdaterad: