Arbetstagaren vill förlänga ett arbetstillstånd

Reglerna för ansökan om arbetstillstånd är olika beroende på vad arbetstagaren tidigare har arbetat med i Sverige.

Välj det alternativ som gäller i ditt fall.

 • Au pair

  Au pairen ska själv lämna in ansökan om arbetstillstånd. Du som arbetsgivare ska skriva ett erbjudande om arbete och skicka det tillsammans med ett intyg om studieplats för studier i svenska till au pairen som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

  Läs mer om att anställa en au pair.

 • EU-blåkort

  Medborgare i ett land utanför EU med universitetsexamen eller 5 års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv av en genomsnittlig bruttolön i Sverige, kan ansöka om ett EU-blåkort för att arbeta i Sverige.

  Den anställda ska själv ansöka om tillstånd. Du som arbetsgivare ska fylla i ett anställningserbjudande och skicka det tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd. Den anställda måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in.

  Läs mer om EU-blåkort

  AnställningserbjudandePDF

 • Gästforskare

  Arbetstagaren ska själv lämna in ansökan om uppehållstillstånd. Du som arbetsgivare ska fylla i blanketten Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, nr 230011, och skicka den till arbetstagaren som lämnar in den med ansökan om arbetstillstånd

  Läs mer om att anställa gästforskare.

 • Idrottare och tränare

  Idrottaren eller tränaren ska själv lämna in ansökan om arbetstillstånd.

  Läs mer om att anställa en idrottare eller tränare.

 • Praktikant

  Praktikanten ska själv om tillstånd. Du som arbetsgivaren ska ge praktikanten ett skriftligt erbjudande där villkoren för anställningen eller uppdraget som praktikant framgår. Praktikanten måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in.

  Läs mer om tillstånd för praktikanter.

 • Tidigare asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl

  Den anställda ska själv ansöka om tillstånd. Du som arbetsgivare ska fylla i ett anställningserbjudande och skicka det tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd. Den du ska anställda måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in.

  Läs mer om arbetstillstånd för den som tidigare varit asylsökande.

 • Annat alternativ

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande.

  Den du ska anställa måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in. Om personen saknar giltigt uppehållstillstånd ska personen ansöka om arbetstillstånd från sitt hemland eller annat land utanför Sverige där han eller hon har tillstånd att bo.

  Läs mer om hur du skapar ett anställningserbjudande.

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.