2017-05-02

Fler har möjlighet att bli certifierad arbetsgivare

Migrationsverket öppnar upp certifieringen för att låta fler arbetsgivare ingå. Från den 2 maj kan arbetsgivare som har återkommande rekryteringsbehov bli certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket.

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning i arbetstillståndsärenden. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar. I de fall där yttrande från facklig organisation saknas tas beslut inom 60 dagar.

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

Varje år kallas de certifierade arbetsgivarna till ett erfarenhetsmöte med Migrationsverket där syftet är att ha ett utbyte med arbetsgivarna om certifieringssystemet och informationsspridning. De certifierade arbetsgivarna får dessutom möjlighet att få en kontaktperson hos Migrationsverket för frågor som rör certifieringen.

I samband med ändringarna gällande certifiering ger Migrationsverket även en möjlighet för alla arbetsgivare att prenumerera på nyheter som rör arbetstillstånd.

Läs mer om certifiering av arbetsgivare

Frågor och svar om certifiering