2017-07-10

Uppdaterade frågor och svar om certifiering

Migrationsverket har uppdaterat Frågor och svar med information om det är möjligt för utländska bolag att ingå i certifieringen innan bolaget skapat ett svenskt bolag, dotterbolag eller filial i Sverige.
Frågor och svar är även uppdaterat med information om det är möjligt att bli certifierad på nytt efter att en tidigare överenskommelse upphävts.

Läs mer under Frågor och svar om certifiering