2017-09-28

Fler omfattas av högre utredningskrav men det finns också undantag

Vissa branscher har högre utredningskrav för att kunna beviljas arbetstillstånd. Listan på vilka branscher som omfattas av kravet har utökats, men det finns numera även undantag för vissa arbetsgivare.

För vissa branscher ska arbetsgivaren kunna visa att det finns förutsättningar att betala ut lön till arbetstagaren. Personlig assistans ingår nu även bland de branscher som ska kontrolleras extra vid en ansökan om arbetstillstånd.

Övriga branscher som finns med på listan är städ, hotell- och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service och bemanning. Nystartade verksamheter eller verksamheter som varit vilande en längre tid och nyligen startat igen ingår också bland de med högre utredningskrav. 

Det har även tillkommit undantag från de särskilda utredningskraven för vissa arbetsgivare som tillhör någon av ovanstående branscher. Det gäller arbetsgivare

  • inom kommun, landsting och stat
  • där antalet anställda är 50 personer eller fler.

Det kan däremot ta ett tag innan webbansökan har uppdaterats med de nya uppgifterna. Du som tillhör undantaget kommer därför fortfarande att få frågor om hur företaget kan garantera lön och att dokument ska bifogas. Eftersom handläggningen redan sker enligt de nya reglerna behöver du inte bifoga begärda dokument om ditt företag tillhör undantagen. Migrationsverket kommer heller inte att be dig komplettera ansökan i efterhand. Vi arbetar så snabbt vi kan med att uppdatera webbansökan.

Läs mer om högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher