2017-10-26

Ny lag om företagsintern förflyttning

Den 1 mars 2018 börjar en ny lag om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige

Reglerna i ICT-direktivet blir en del av utlänningslagen. ICT-direktivet handlar om villkor för inresa och vistelse för medborgare utanför EU och Schweiz som är anställda av ett företag utanför EES och som ska arbeta i Sverige inom samma koncern. Arbetet gäller anställning som chef, specialist eller praktikant. Företaget i Sverige ska vara etablerat sedan tidigare.

Om personen som ansöker uppfyller villkoren ska denna beviljas ett ICT-tillstånd. Tillståndet är ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd.

Personer som har beviljats ett ICT-tillstånd i en annan EU-stat kan beviljas ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige om företaget även finns i Sverige och villkoren för tillståndet är uppfyllda.

Även familjemedlemmar kan beviljas tillstånd, oavsett om arbetstagaren ansöker om ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Migrationsverket arbetar för närvarande med att ta fram en webbansökan för personer som ansöker om ICT-tillstånd. Vårt arbete består också av att ta fram information om det underlag som krävs för en ansökan. Mer information om den nya lagstiftningen kommer att publiceras innan årsskiftet.

Läs mer om den nya lagstiftningen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster