2017-12-27

Två nya domar från Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen har avgjort två mål under december månad som handlar om anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd. Domarna kommer ha betydelse för Migrationsverkets handläggning.

Migrationsöverdomstolen har den 13 december meddelat två domar som rör anställningsvillkor (MIG 2017:24 och MIG 2017:25).

Frågan i den första domen är om en sökande kan beviljas förlängt arbetstillstånd när lönen varit lägre än kollektivavtalsenlig lön under en del av den tidigare tillståndsperioden.

I den andra domen hade en sökande haft arbetstillstånd i Sverige i fyra år och ansökte om permanent uppehållstillstånd. Under delar av den första tillståndsperioden saknades tjänstepensions- och sjukförsäkring. Frågan i målet är om anställningsvillkoren därmed kan anses ha varit sämre än vad som är i nivå med svenska kollektivavtal eller praxis.

Migrationsöverdomstolen biföll båda överklagandena och beviljade de sökande förlängt arbetstillstånd respektive permanent uppehållstillstånd.

Domarna kommer att analyseras av Migrationsverket för att vi sedan ska avgöra hur vi framöver ska arbeta med liknande fall.

Läs mer om domarna på Migrationsöverdomstolens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster