2018-02-05

Ny dom från Migrationsöverdomstolen om utannonsering av tjänst

Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om utannonsering av tjänst vid en ansökan om arbetstillstånd.

Domen meddelades 24 januari 2018 (MIG 2018:2).

Ett av kraven för att kunna få arbetstillstånd är att tjänsten har annonserats ut inom EU/EES och Schweiz. Genom att annonsera i Arbetsförmedlingens platsbank blir annonsen synlig även i den europeiska platsbanken EURES.

I det aktuella målet hade annonsering inte skett via Arbetsförmedlingen. Domstolen konstaterar att det inte är ett proportionerligt krav att en tjänst som kan bli aktuell endast för en begränsad krets av personer måste utannonseras genom kanaler som riktar sig till samtliga personer i EU/EES och Schweiz. När man bedömer vilka rekryteringsåtgärder som krävs bör man till exempel beakta om tjänsten är särskilt reglerad, om tjänsten ställer höga krav på utbildning eller erfarenhet, eller om tjänsten på grund av sin speciella karaktär endast kan vara aktuell för en begränsad krets av personer.

Läs domenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster