2018-03-01

Nu börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla

Den 1 mars 2018 börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige.

Reglerna i ICT-direktivet blir en del av utlänningslagen. På vår webbplats kan du läsa mer om villkoren för att få ICT-tillstånd och hur du ansöker.

Just nu måste man ansöka via pappersblankett, men senare kommer det att vara möjligt att ansöka på webben. Arbetet med vår webbtjänst är tyvärr försenad vilket innebär att webbansökan inte kommer att finnas i april som vi tidigare har meddelat. Mer information kommer.

Läs mer om ICT-tillstånd