2018-03-06

Migrationsverket gör helhetsbedömningar för förlängda arbetstillstånd

Två nya domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) från december 2017 ger Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar av om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras.

Jämfört med tidigare innebär de nya domarna att Migrationsverket gör en mindre strikt bedömning och i stället gör en helhetsbedömning av villkoren.

Exempelvis kan ett något sämre försäkringsskydd kompenseras av en något högre lön än vad kollektivavtalet i den berörda branschen säger. Rena administrativa misstag som har rättats av arbetsgivaren måste heller inte ligga till grund för att avslå en förlängningsansökan.

Även om Migrationsverket hädanefter gör helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden, måste myndigheten ta hänsyn till och undersöka om anställningen i sin helhet uppfyller villkoren och inte baseras på ett skenavtal eller är oseriös på annat sätt.

Lagstiftningen är till för att skydda arbetstagare från att utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Läs mer om domarna och myndighetens helhetsbedömningar

Vanliga frågor och svar om domarna och verkets helhetsbedömning