2020-08-13

Arbetsgivare som får stöd för korttidsarbete

Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket och ska nyanställa, behöver du besvara frågor om detta i Migrationsverkets e-tjänst för anställningserbjudande.

Du ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att nyanställa trots beviljat korttidsstöd genom att skriva en tydlig motivering i e-tjänsten. Du ska även bifoga Tillväxtverkets beslutsmejl om stöd i din ansökan.