2020-11-11

Nytt utseende för uppehållstillståndskort

Från och med den 1 december ser Migrationsverkets kort för uppehållstillstånd och uppehållsrätt annorlunda ut. Kort som är utfärdade innan det datumet är fortsatt giltiga och behöver inte bytas ut.

Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige får ett kort som är ett bevis på att de har tillstånd att vara i landet. Kortet ska kunna visas upp i kontakter med exempelvis myndigheter och sjukvård.

Att kortet nu ändrar utseende beror på en ny EU-förordning som reglerar kortens utseende. Syftet med detta är att kortet både ska bli svårare att förfalska och att det ska ett likadant utseende i alla EU:s medlemsstater.

De kort som är utfärdade innan 1 december 2020 är fortsatt giltiga så länge som det anges på kortet, det vill säga så långt som personens uppehållstillstånd eller uppehållsrätt gäller eller maximalt fem år. Därför kommer kortet under en övergångsperiod att ha två utseenden.

Foto av det nya uppehållstillståndskortet.

Så här kommer det nya kortet att se ut. Klicka på bilden för att göra den större.