Nya krav för permanent uppehållstillstånd för arbetstagare och deras familj

Från 20 juli gäller förändringar i utlänningslagen. Den som ska eller har ansökt om permanent uppehållstillstånd påverkas av förändringarna.

De förändrade kraven för permanent uppehållstillstånd innebär att den som ansöker om permanent uppehållstillstånd i Sverige ska

  • ha haft uppehållstillstånd i minst tre år. För en arbetstagare krävs att hon eller han har haft arbetstillstånd i totalt fyra år av de senaste sju åren
  • kunna försörja sig själv
  • förväntas leva ett skötsamt liv.

För att få permanent uppehållstillstånd måste arbetstagaren i de flesta fall uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och de nya kraven för permanent uppehållstillstånd.

Ansökan om permanent uppehållstillstånd görs i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd.

Familj

Även familjemedlemmar påverkas av de nya reglerna. För att få permanent uppehållstillstånd måste även varje familjemedlem uppfylla kraven, vilket innebär att familjemedlemmar som är 18 år och äldre måste kunna försörja sig själva.

Innan Migrationsverket prövar familjens ansökan tar vi beslut om arbetstagaren uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Därefter prövar vi om familjen uppfyller kraven för tidsbegränsat uppehållstillstånd med anknytning till en person med permanent uppehållstillstånd. Det innebär att arbetstagaren måste uppfylla ett försörjningskrav. Arbetstagaren ska kunna visa att hans eller hennes inkomst räcker för att försörja hela familjen och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dem att bo i.

För den som redan har sökt

Om arbetstagaren redan har lämnat in ansökan om förlängt arbetstillstånd och dessutom uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd, kommer Migrationsverket att kontakta arbetstagaren och dennes familj om det saknas uppgifter i ansökan. Arbetstagaren behöver alltså inte kontakta Migrationsverket.

Läs mer om vad som gäller för arbetstagaren och dennes familj