Så påverkar mass­flykts­di­rek­tivet den som ska säsongs­ar­beta i Sverige

Migrationsverket avslår för tillfället ansökningar om säsongsarbete från personer som är bosatta i Ukraina. Den som är från Ukraina och befinner sig i Sverige kan däremot få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, vilket ger personen rätt att arbeta.

Anledningen till att Migrationsverket avslår ansökningar om säsongsarbete är på grund av att kriget i Ukraina innebär att det finns risk att det inte går att återvända dit efter tillståndet tar slut. För att en person ska kunna beviljas tillstånd för säsongsarbete ska hen, enligt lagstiftningen, ha för avsikt att lämna Sverige när tillståndstiden tar slut.

Ukrainska medborgare omfattas däremot, i de flesta fall, av det nyligen beslutade massflyktsdirektivet. En person som blir beviljad uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att söka arbete och arbeta i Sverige. Detta gäller även säsongsarbete. Ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är giltigt till 4 mars 2023.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass är viseringsfria i 90 dagar. Det innebär att de inte behöver något uppehållstillstånd eller visum för att kunna resa in i Sverige. Ukrainska medborgare kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet när de befinner sig i Sverige under de 90 viseringsfria dagarna.