Nya regler för arbetstillstånd införs 1 juni

Riksdagen har beslutat om flera regeländringar för att attrahera internationell kompetens till Sverige och motverka arbetskraftsexploatering. De nya reglerna börjar gälla 1 juni och påverkar flera typer av arbetstillstånd.

En viktig förändring är att det från med den 1 juni 2022 krävs anställningsavtal för att Migrationsverket ska bevilja ett arbetstillstånd. I de nuvarande reglerna räcker det med ett erbjudande om anställning, men nu måste arbetstagaren bifoga ett signerat anställningsavtal i samband med sin ansökan om arbetstillstånd.

De nya reglerna om anställningsavtal gäller för både nya ansökningar och för personer som redan har ansökt om arbetstillstånd och väntar på beslut. Migrationsverket kommer att ta kontakt med arbetsgivaren eller den anställde om vi behöver mer information om anställningen för att kunna fatta beslut

Fler och mer skärpta kontroller av arbets­gi­vare införs

De nya reglerna innebär också att Migrationsverket kan kräva att arbetsvillkoren redovisas och att arbetsgivaren blir skyldig att anmäla om villkoren i anställningsavtalet ändras och blir mindre förmånliga.

En arbetsgivare som inte anmäler förändringar kan drabbas av ett vite. De arbetsgivare som påverkas av detta kommer att få mer information.

Migrationsverket kommer dessutom att göra fler efterkontroller än idag för att se att de utlovade anställningsvillkoren efterlevs.

Samtidigt görs förändringar för att arbetstagaren inte ska utvisas på grund av mindre felaktigheter. Det formuleras som att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete inte ska behöva återkallas i ringa fall av avvikelser eller om en återkallelse framstår som oskälig.

Nytt uppe­hålls­till­stånd för högkva­li­fi­ce­rade personer

Ändringarna i lagstiftningen innebär inte bara skärpningar utan syftar också till att attrahera och behålla internationell kompetens. Ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd i upp till nio månader införs för vissa högkvalificerade personer som önskar vistas i landet för att söka arbete eller starta företag här.

Andra nyheter i arbetstillståndslagstiftningen är ett visum som möjliggör tjänsteresor utanför Sverige för personer som väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd.

Samtidigt tas begränsningen av den sammanlagda tillståndstiden bort så att tillfälliga uppehållstillstånd kan beviljas upprepade gånger utan den gräns på totalt fyra år som finns idag. Villkoren för att få permanent uppehållstillstånd ändras inte.

Mer information kommer att publiceras här på Migrationsverkets webbplats 1 juni när de nya reglerna börjar gälla.

Alla behöver inte visa upp ett anställningsavtal

Kravet på att visa upp ett anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd kommer att gälla de flesta arbetstagare, men vissa undantag finns. Följande påverkas inte av förändringarna, utan ska fortsätta att visa upp samma dokument som tidigare:

  • EU-blåkort
  • ICT-tillstånd
  • Forskare
  • Professionella idrottsutövare
  • Säsongsarbete
  • Au pairer
  • Praktikanter
  • Volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren
  • Feriearbete för unga personer ( så kallat Working Holiday-visa)