Nu gäller nya regler för arbetstillstånd

Den 1 juni 2022 började nya regler för arbetstillstånd i Sverige att gälla. De nya reglerna påverkar flera olika typer av arbetstillstånd och gäller både personer som planerar att ansöka om arbetstillstånd och de som väntar på beslut idag.

Syftet med förändringarna som införs nu är bland annat att motverka att personer med arbetstillstånd blir utnyttjade av sina arbetsgivare, och att Sverige ska bli mer attraktivt för internationell kompetens.

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • De flesta som söker arbetstillstånd måste visa upp ett anställningsavtal innan de kan få ett beslut.
  • Migrationsverket kan kräva att arbetsvillkoren redovisas och att arbetsgivaren blir skyldig att anmäla om villkoren i anställningsavtalet ändras och blir mindre förmånliga. En arbetsgivare som inte anmäler förändringar kan drabbas av ett vite. De arbetsgivare som påverkas av detta kommer att få mer information.
  • Det blir möjligt att ansöka om förlängt arbetstillstånd flera gånger. På så vis kan arbetstagaren stanna i Sverige mer än fyra år, även om hen inte uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd.
  • Det blir möjligt att ansöka om visum för den som behöver resa utomlands på tjänsteresa medan hen väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd. Visumet gäller ej privata resor och gäller ej familjemedlemmar till den anställde.
  • Ett nytt tillstånd införs för högutbildade personer som vill komma till Sverige för att söka arbete.
  • Den som har eller söker arbetstillstånd måste visa att hen kan försörja medföljande familjemedlemmar första gången de ansöker om uppehållstillstånd som medsökande.

Personer som redan har skickat in en ansökan om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för sin medföljande familj kan behöva komplettera sin ansökan med ett anställningsavtal eller handlingar som visar att hen kan försörja sin familj. Migrationsverket kommer att kontakta arbetsgivaren eller den anställde om vi behöver mer information innan vi fattar beslut.

Du som planerar att anställa en person från ett land utanför EU kan läsa om vad som krävs här på Migrationsverkets webbplats. Information om kraven för de tillstånd som berörs har nu uppdaterats.

Läs mer om att anställa personer från länder utanför EU

Läs mer om uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som vill söka arbete eller starta eget företag i Sverige

Här hittar du samlad information om de förändrade reglerna för arbetstillstånd