Höjt krav på ersättning för au pairer

Från och med den 3 oktober höjs den lägsta nivån för kontant ersättning för en person som ansöker om tillstånd för arbete som au pair i Sverige.

Den som vill anställa en au pair måste erbjuda mat, husrum, försäkring och en kontant ersättning för utfört arbete. Migrationsverket har nu beslutat att lägsta nivå för den kontanta ersättningen till en au pair ska vara minst 10 procent av prisbasbeloppet. Det innebär att nivån nu höjs från 3 500 kr till 4 830 kr.

Det höjda kravet gäller för alla ansökningar som får beslut den 3 oktober eller senare. Nivån kommer sedan att höjas varje gång som ett nytt prisbasbelopp fastställs, så att det alltid utgör 10 procent av aktuellt prisbasbelopp.

Läs mer om vad som krävs av den som vill anställa en au pair

Läs om aktuellt prisbasbelopp hos SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.