Migrationsverket inför nya regler för bättre kontroll av pass

Från 1 november måste den som ansöker om arbetstillstånd personligen visa upp sitt pass innan Migrationsverket kan fatta beslut.

Det nya kravet gäller både den som ansöker om arbetstillstånd för första gången och den som ansöker om förlängt arbetstillstånd, om hen använder ett pass som inte tidigare har visats för Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet. En person som ansöker om arbetstillstånd med ett pass som hen redan tidigare har visat upp i samband med ett personligt besök behöver inte visa upp det igen.

Om Migrationsverket vill se passet kontaktar vi arbetstagaren eller ombudet med information om hur man bokar tid för att visa upp passet.

En person som behöver ett uppehållstillståndskort för att kunna resa till Sverige kommer att få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att hen besöker ambassaden eller generalkonsulatet för att visa upp sitt pass.

Läs mer om Migrationsverkets nya regler för kontroll av pass