Medi­anlönen har höjts

Statistikmyndigheten (SCB) har publicerat en ny medianlön. Medianlönen ligger till grund för försörjningskravet för den som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. Statistiska centralbyrån har meddelat att medianlönen nu har höjts, till 35 600 kronor.

Kravet på god försörjning innebär att en anställd måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som gällde vid ansökningstillfället. Du räknar ut summan (80 procent av medianlönen) genom att multiplicera medianlönen med 0,8.

Läs mer på sidan Försörjningskrav för arbetstillstånd