Praktik för asylsökande

Migrationsverket tecknade tidigare avtal om praktik för asylsökande med olika arbetsplatser. Sedan den 1 januari 2017 arbetar Migrationsverket inte längre med praktik för asylsökande.

Vart ska man vända sig om man vill ta emot en asylsökande praktikant?
Det är inte någon myndighet som har i uppdrag att arbeta med praktik för asylsökande.

Personer som har sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende i avvaktan på kommunplacering kan få visst stöd av Arbetsförmedlingen om de vill praktisera.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylsökande får under vissa omständigheter arbeta. Läs mer om det på den här sidan Anställa en asylsökade.

Förändringar kring praktik för asylsökande

Migrationsverkets arbete med praktik skedde inom ramen för den organiserade sysselsättningen och det ansvaret har upphört. Asylsökande ska istället erbjudas tidiga insatser, vilket samordnas av länsstyrelsen. Tidiga insatser innefattar dock inte praktik.

Läs mer om Tidiga insatser på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Det här gäller för pågående praktikavtal

Ett fåtal praktikavtal gäller fortfarande. Samtliga går ut innan den 1 juli 2017. Praktikperiodens längd framgår av avtalet. Det går inte att förlänga avtalen.

För de pågående avtalen gäller samma regler som tidigare. Det innebär bland annat att lön eller annan ersättning inte får utgå för praktiken. Om du som arbetsgivare behöver säga upp avtalet ska du göra det skriftligen. Det gäller också om Migrationsverket behöver säga upp avtalet i förtid. Migrationsverket kan till exempel behöva säga upp praktikavtalet innan avtalstiden på grund av att den asylsökande har fått uppehållstillstånd eller att han eller hon ska lämna Sverige.

När praktiken är avslutad ska du lämna ett intyg till praktikanten. Längst ner på sidan finns en mall för intyglänk till annan webbplats som du kan använda om du vill, men du kan också utforma intyget som du vill. Det viktiga är att det framgår av intyget var personen har praktiserat, under vilken tid och vilka arbetsuppgifterna var.

Vill du veta mer?

E-posta oss:

sysselsattning@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?