För dig som vill erbjuda en asylsökande praktikplats

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.

Förändringar gällande praktik för asylsökande

I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund avser Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.

De praktikavtal som redan är tecknade över årsskiftet fortsätter att gälla till dess de går ut. Det betyder att de företag som tagit emot praktikanter inte behöver avsluta praktiken tidigare än planerat.

Avtal som redan idag gäller till den 31 december 2016 eller därefter förlängs inte.

Har du frågor om ett pågående praktikavtal, kontakta Migrationsverkets lokala mottagningsenhet.

Det är Migrationsverket som tecknar avtal om praktik för asylsökande. I avtalet framgår vilka villkor som gäller för praktiken. Att det finns ett avtal är en förutsättning för att den asylsökande ska vara försäkrad under tiden han eller hon praktiserar hos dig. Det är därför viktigt att den asylsökande inte påbörjar praktiken förrän du och Migrationsverket har undertecknat avtalet. 

Avtalstiden gäller för max sex månader i taget. Praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats. Migrationsverket kommer kontakta dig efter 3-4 månader för att ställa frågor om hur praktiken fungerat och kontrollera att avtalet har följts.

Om du som arbetsgivare behöver säga upp avtalet ska du göra det skriftligen. Det gäller också om Migrationsverket behöver säga upp avtalet i förtid. Migrationsverket kan till exempel behöva säga upp praktikavtalet innan avtalstiden på grund av att den asylsökande har fått uppehållstillstånd eller att han eller hon ska lämna Sverige.

Ersättning för praktik

När du har en asylsökande som praktikant får du inte betala ut lön eller annan ersättning till personen. Om du istället vill anställa den som praktiserar hos dig, gäller andra villkor.

Efter praktiktiden

När praktiken är avslutad ska du lämna ett intyg till praktikanten. Längst ner på sidan finns en mall för intygWord som du kan använda om du vill, men du kan också utforma intyget som du vill. Det viktiga är att det framgår av intyget var personen har praktiserat, under vilken tid och vilka arbetsuppgifterna var.

Om du vill veta mer eller om du vill få kontakt med en asylsökande som vill praktisera ska du ta kontakt med närmaste mottagningsenhet.

Bra att veta

  • Du som praktikgivare har ett arbetsmiljöansvar för praktikanten. Du har även ett skadeståndsansvar. Det kan du läsa mer om i 5 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
  • Praktikanten är försäkrad för olycksfall på praktikplatsen genom en försäkring som Migrationsverket har genom Kammarkollegiet.
  • Praktikanten kan under praktiken bli kallad till Migrationsverket för utredningar och liknande eller behöva besöka sitt offentliga biträde. Det är då viktigt att praktikanten ges möjlighet till det.

Vill du veta mer?

E-posta oss:

sysselsattning@migrationsverket.se