Ansök om stöd från AMIF

Pågående utlysning avbruten

Funktionen för fonderna har den 2018-04-16 beslutat att avbryta pågående utlysning för AMIF. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna för fonden har ändrats.

I Migrationsverkets regleringsbrev för 2018 saknades beställningsbemyndigande gällande anslag 1:8 ”Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar”. Den 16 april presenterades regeringens vårändringsbudget där det framgår att Migrationsverket inte kommer att föreslås något ändrat beställningsbemyndigande för 2018.

Det innebär att inga nya åtaganden gällande AMIF kan ingås under året, det vill säga Migrationsverket har inte rätt att fatta nya tilldelningsbeslut. Med anledning av detta har funktionen för fonderna beslutat att avbryta pågående utlysningsprocess och kommer att avskriva de projektansökningar som kommit in.

Den pågående utlysningen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, var öppen mellan den 1 augusti till och med 1 december 2017.

Länk till nyhet om de nya förutsättningarna för AMIF

Vill du veta mer om vad som händer kring kommande utlysningar? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, du hittar det via vår startsidalänk till annan webbplats.

Rådgivning

Har du en projektidé och vill få rådgivning kring möjligheter att få finansiering från AMIF? Läs om hur du kan planera och förbereda en ansökan. Du kan också kontakta oss för att diskutera er projektidé.  Vi tittar då bland annat på vilka gemensamma indikatorer från Sveriges nationella program som är lämpliga för er att arbeta gentemot. 

Ansökan

När en utlysning öppnas upp går det att ansöka via e-tjänsten Projektrummet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Om ni funderar på att ansöka om stöd från AMIF rekommenderar vi att ni förbereder er ansökan genom att först läsa Sveriges nationella program för AMIFPDF.

Innan en ansökan görs är det också viktigt att planera väl. Som hjälp finns Innan du ansöker och manualen Hur du skapar en ansökan om stöd ger PDFpraktisk vägledning.

Vi har även tagit fram en matris som kan fungera som ett stöd när ni förbereder och fyller i er ansökan. I er ansökan ska ni ange en prioriterad finansiering under ett av de nationella målen. Ni ska också ange olika indikatorer. Matrisen följer numreringen i det nationella programmet.
Matris för stödmottagarePDF

Här hittar du mallen Bekräftelse på ansökan.PDF Den ska undertecknas av behörig firmatecknare och styrka att ansökan är korrekt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.