Informationsseminarium om öppen utlysning 2017

Den 15 september 2017 hölls ett informationsseminarium om asyl-, migrations- och integrationsfondens pågående utlysning hösten 2017. Seminariet gav information om vilka insatser man kan söka stöd för, vad man ska tänka på när man söker stöd och vilka krav som ställs på ansökningshandlingarnas olika delar.

Den 1 augusti öppnade Migrationsverket en ny utlysning från asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Utlysningen är öppen till och med 1 december 2017. I höstens utlysning går det att ansöka om medfinansiering inom samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet. Totalt kommer ca 300 miljoner SEK att kunna fördelas, beroende på fondens anslagstilldelning i Sverige.

För att informera om vilka insatser det går att söka stöd för och hur ansökningsprocessen ser ut bjöds organisationer in till ett informationsmöte i Stockholm den 15 september. I samband med mötet fanns också möjlighet att boka tider för att diskutera enskilda projektidéer.

Se seminariets olika delar:

00 – Inledning av Mikael Zaar, chef för funktionen för fonderna

01 – Det migrationspolitiska läget. Mikael Tollerz, departementsråd, Justitiedepartementet

02 – Aktuell utlysning – vilka insatser går det att söka stöd för? Dimitrios Karampelas, programexpert, funktionen för fonderna

03 – Planera er projektansökan. Marina Andersson, projektkoordinator, funktionen för fonderna

04 – Projektansökans budget. Jonas Lidström, verksamhetsexpert, funktionen för fonderna

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.