Vilka organisationer kan ansöka om stöd från AMIF?

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Målgruppen är tredjelandsmed­borgare. Det innebär att det endast går att söka medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del.

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser och projekt inom tre huvudområden:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande.

Det går också att söka medfinansiering för projekt som utvecklar, utvärderar och vetenskapligt utreder migra­tions- och integrationsprocesserna.

Organisationer kan ansöka om 75 % medfinansiering för projekt inom de olika områdena. De organisationer som kan ansöka är myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

I Sveriges nationella program fastställs de indikatorer som samtliga projekt ska arbeta gentemot. Det är alltså dessa insatser som en organisation kan beviljas medfinansiering för. Det är inom ramen för dessa indikatorer som Sverige ser de största behoven.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.