Ansöka och rapportera


Under denna rubrik hittar ni information och vägledning inför att ni ska söka fondmedel och om hur rapporteringen av ert projekt ska genomföras. Det finns även information om krav på er som söker eller bedriver ett projekt med stöd från AMIF.

I vänstermenyn hittar ni avsnitten ”Ansöka om stöd”, ”Genomföra och rapportera”,
Krav som projekt måste följa”, ”Ekonomiska oegentligheter” samt  ”Mallar, manualer och blanketter”.

Följ krav och villkor

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut ställs vissa krav på både ansökan och rapportering. Det är viktigt att ni tar hänsyn till dessa, både när ni planerar ansökan och när ni genomför projektet.

När ni planerar ansökan om stöd är det viktigt att ni även tar del av informationen om vad det innebär att genomföra ett projekt som beviljats stöd från AMIF. Efter att projektet beviljats stöd ställs det krav på att projektet kvartalsvis lämnar in rapporter avseende både verksamhet samt ekonomi och det är viktigt att ta med detta i beaktande när ni planerar och bemannar ert projekt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.