Ansök om stöd från AMIF

Delta i utveck­lingen av migra­tions­pro­cessen

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige tar tillvara alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Din organisation kan bli en viktig del i arbetet med att utveckla EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Organisationen kan få möjlighet att utveckla verksamheten på ett sätt som annars kanske inte vore möjligt. Dessutom finns möjlighet att utveckla transnationella samarbeten.

Under vilken period utlysningen är öppen, vem som kan söka, hur mycket pengar som går att söka med mera tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs.

Ansökan

När en utlysning öppnas upp går det att ansöka via e-tjänsten Projektrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni funderar på att ansöka om stöd från AMIF rekommenderar vi på funktionen för fonderna att ni förbereder er ansökan genom att först läsa Sveriges nationella program för AMIF. Pdf, 217.8 kB.

Innan en ansökan görs är det också viktigt att planera väl. Som hjälp finns Innan du ansöker och manualen Hur du skapar en ansökan om stöd. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar ni mallen Bekräftelse av ansökan. Pdf, 733.7 kB, öppnas i nytt fönster. Den ska undertecknas av behörig företrädare och styrker att uppgifter i ansökan är riktiga.

Rådgiv­ning

Har din organisation en projektidé och vill få rådgivning kring möjligheter att få finansiering från AMIF? Läs om hur du kan planera och förbereda en ansökan innan du ansöker. Ni kan också kontakta oss för att diskutera projektidén. Vi tittar bland annat på vilket specifikt mål och nationellt mål samt vilka gemensamma indikatorer från Sveriges nationella program som är lämpliga för er att arbeta gentemot.

Länk till aktuell utlysning

Sidan senast uppdaterad: