Förberedelser och rådgivning

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Ta en tidig kontakt med funktionen för fonderna hos Migrationsverket för rådgivning och möjlighet att diskutera projektidéer.

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Om du går igenom de dokument som beskriver fondens regelverk samt sätter dig in i vad som står i Sveriges nationella program kommer det att underlätta er ansökningsprocess. Om ni beviljas medfinansiering kommer också ert genomförande gå smidigare om ni känner till de hur regelverket ser ut.

Funktionen för fonderna hos Migrationsverket finns till för att stötta organisationer i genomförande av projekt samt guida genom regelfloran. Det är EU-kommissionen som fastställer regelverket kring fonden och det är fondförvaltningens uppgift att se till så att EU-medlen används på ett korrekt sätt. Därför kommer funktionen för fonderna även att granska och följa upp ert projekts resultat. 

Ta en tidig kontakt med oss för att diskutera era idéer samt få tips och råd kring hur det är att driva EU-finansierade projekt. Kontakta gärna även organisationer som har erfarenhet av EU-projekt samt börja förankra projektidén i er organisation och hos eventuella projektpartners.

Sidan senast uppdaterad: