Arbete mot ekonomiska oegentligheter

Funktionen för fonderna på Migrationsverket ingår tillsammans med andra myndigheter i Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) som arbetar mot ekonomiska oegentligheter inom EU.

Som ett led i EU:s arbete mot missbruk och bedrägerier har de myndigheter som utsetts att förvalta EU-medel under programperioden 2014–2020 ålagts en skyldighet att aktivt förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier. Myndigheterna samarbetar genom Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet).

SEFI-rådet samordnar Sveriges arbete med EU:s gemensamma antikorruptionssamarbete (OLAF). OLAF bildades 1999 och arbetar för att upptäcka både oavsiktliga misstag och medvetna bedrägerier gentemot EUs budget och institutioner. 

Funktionen för fonderna tillämpar SEFI-rådets anmälningspolicy i samtliga fall av misstänkta EU-bedrägerier.

Läs mer om SEFI-rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om OLAFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.