Genomföra och rapportera

När ett projekt beviljas medfinansiering från AMIF ställs krav när det gäller rapportering och redovisning av stödet.

I avsnitten under "Genomföra och rapportera" finns vägledning samt mer information om kraven som ställs kring ansökan om utbetalning, förskott, ändring samt vad som gäller kring slutrapportering.

Sidan senast uppdaterad: