Migrationsverket logotyp

Ansök om utbetalning från AMIF

När ett projekt beviljas medfinansiering från AMIF ställs krav när det gäller rapportering och redovisning av stödet. Medfinansiering betalas ut fyra gånger per år utifrån hur projektet fortlöper och de kostnader som projektet redovisar.

Fyra gånger per år ska stödmottagare lämna en rapport till funktionen för fonderna på Migrationsverket där det framgår hur projektet fortlöper. Ansökan om utbetalning ligger till grund för att vi ska kunna betala ut ekonomiskt stöd till er utifrån de kostnader ni haft och redovisat under perioden. Till ansökan görs även en kvartalsrapportering som ska visa på genomförda aktiviteter, uppnådda resultat och mål.

Stödmottagare ansöker om utbetalning i Projektrummet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att det ska bli enklare för stödmottagare att planera arbetet med rapportering och redovisning finns fasta rapporteringstillfällen då stödmottagare ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period.

Er ansökan ska lämnas vid fasta tidpunkter enligt följande:

  • 30 april (avser perioden 1 jan–30 mars)
  • 31 juli (avser perioden 1 april–30 juni)
  • 31 okt (avser perioden 1 juli–30 sep)
  • 31 jan (avser perioden 1 okt–31 dec)

Ytterligare detaljer om er rapportering och redovisning kan finnas fastställda i ert medfinansieringsavtal.

Ansökan om utbetalning ska undertecknas av behörig firmatecknare och mejlas till fonderna.

Blankett för Bekräftelse på ansökan om utbetalningPDF

Mer information finns i manualerna Ansökan om utbetalning och Ansökan om ändring

Tips i Projektrummet!

Parallella ansökningar i Projektrummet påverkar ditt projekts arbete, därför är det viktigt att du läser texten nedan alternativt använder våra manualer när du påbörjar rapporteringen i Projektrummet.

Ansökan om ändring påverkar projek­tets rappor­te­ring inför en ansökan om utbe­tal­ning

Om projektet har påbörjat rapporteringen i en ansökan om utbetalning och samtidigt skickar in en ansökan om ändring i systemet kan det påverka er rapportering när ändringsansökan beslutas. I de fall ändringen omfattar nya eller förändrade uppgifter avseende aktiviteter, risker, gemensamma indikatorer, projektägare, tredje part eller projektpartner, kommer er påbörjade rapportering att raderas. Detta gäller för en påbörjad rapportering av ansökan om utbetalning, men en redan inskickad ansökan om utbetalning påverkas inte.

Funktionen för fonderna rekommenderar därför att ni påbörjar arbetet med en ansökan om utbetalning först när en ansökan om ändring är beslutad.

Slut­rap­port

När ert projekt avslutas kommer ni också att lämna en slutrapport till oss. Slutrapporten ska, förutom att bidra till lärande, också underlätta spridning av resultat och metoder från projekt medfinansierade av AMIF.

Mer information om slutrapportering

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?