Migrationsverket logotyp

Krav som projekt måste följa

För att genomföra ett projekt som beviljats medfinansiering behöver stödmottagare följa det regelverk som finns och redovisa kostnader och intäkter som projektet har. Här finns information om de olika delar som stödmottagare behöver ta hänsyn till.

När ett projekt beviljas medfinansiering från AMIF ställs det krav på stödmottagaren när det gäller rapportering och redovisning av projektets resultat och hur projektet fortlöper. För att det ska bli enklare för stödmottagare att planera arbetet med rapportering och redovisning har fasta rapporteringstillfällen införts då stödmottagare ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period. När ett projekt avslutas ska stödmottagaren också lämna en slutrapport till funktionen för fonderna på Migrationsverket.

Mer information om hur ni ansöker om utbetalning

Mer information om slutrapportering

I menyn finns information om nödvändiga steg i genomförandet och uppföljningen av ett projekt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?