Projektekonomi

För att genomföra ett projekt som beviljats medfinansiering behöver stödmottagare  följa det regelverk som finns och redovisa kostnader och intäkter som projektet har. Här finns information om de olika delar som stödmottagare behöver ta hänsyn till.

När ett projekt beviljas medfinansiering från AMIF ställs det krav på stödmottagaren när det gäller rapportering och redovisning av projektets resultat och hur projektet fortlöper. För att det ska bli enklare för stödmottagare att planera arbetet med rapportering och redovisning har fasta rapporteringstillfällen införts då stödmottagare ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period. När ett projekt avslutas ska stödmottagaren också lämna en slutrapport till funktionen för fonderna på Migrationsverket.

Här finns mer information om hur ni ansöker om utbetalning.
Här finns mer information om slutrapportering.

I vänstermenyn finns information om nödvändiga steg i genomförandet och uppföljningen av ett projekt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.