Migrationsverket logotyp

Ej stödberättigade kostnader

Vissa utgifter kan inte vara stödberättigande. Här nedan kan du se exempel på vad det inte går att få medfinansiering för.

Dessa utgifter är inte stödberättigande:

  • Skuldräntor
  • köp av obebyggd mark
  • köp av bebyggd mark om den behövs för att projektet ska kunna genomföras, i fråga om det belopp som överstiger 10 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för det berörda projektet
  • mervärdesskatt utom sådan som inte kan återbetalas enligt nationell rätt i fråga om mervärdeskatt
  • finansiella utgifter
  • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
  • underleverantörskontrakt, om anlitande av en underleverantör ökar utgiften för projektet utan att tillföra något motsvarande värde eller utgiften för underleverantören beräknas med en procentuell andel av totalutgiften för projektet
  • gåvor.

Det är inte heller möjligt att få medfinansiering för oförutsedda utgifter, utan samtliga kostnader måste finnas upptagna i projektets finansplan. Om förutsättningarna förändras för vilka kostnader ett projekt behöver ta upp så ska funktionen för fonderna kontaktas genom att en ändringsansökan skickas in. Kontakta oss gärna innan och diskutera behovet så att vi kan bedöma om en ändringsansökan behövs.

Mervär­desskatt (moms)

Moms är en stödberättigande kostnad bara om den utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren enligt mervärdesskattelagen. Vid ansökan om medfinansiering från AMIF ska uppgifter om organisationen har avdragsrätt för moms på inköp som görs inom projektet anges. Skälet är att medfinansiering från fonden enbart får täcka utgifter för moms som är en kostnad för projektägaren. Den som ansöker om medfinansiering måste bedöma om momsen på utgifterna inom projektet är en kostnad, för att bidragets storlek ska kunna beräknas. En prövning behöver därför göras av varje enskild projektägare. Det spelar i dessa fall ingen roll om bidragsmottagaren är momsregistrerad eller inte.

För utförligare beskrivning av hur moms ska hanteras i ansökningar om EU-bidrag, rekommenderas stödmottagare att kontakta Skatteverket eller söka information på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?