Migrationsverket logotyp

Marknadsföring av projekt medfinansierade från AMIF

Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra EU:s medfinansiering. Kostnader för marknadsföring och exempelvis giveaways ska tas upp i projekt- och finansplanen.

Alla nya stödmottagare får ett startkitt med exempel på informationsprodukter som synliggör Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Startkittet är tänkt att ge inspiration kring hur produkter kan utformas och vara en påminnelse om de högt ställda krav som finns på synliggörande av fonden och medfinansieringen. Startkittet är en gåva som inte ersätter projektets ansvar att arbeta med synliggörande av medfinansieringen utifrån sina specifika behov och skyldigheter.

De flesta stödmottagare har ett större behov av marknadsföringsmaterial och liknande än det som tillhandahålls av fondförvaltningen. För utformning och inköp av sådant material ansvarar stödmottagaren och projektets organisation.

Kostnader för detta ska tas upp i projekt- och finansplan och är stödberättigande om de betraktas som rimliga. Det går inte att få eller beställa fler produkter via funktionen för fonderna på Migrationsverket. Detta beror på de krav på effektiv förvaltning som finns samt på att de flesta organisationer har egna grafiska profiler och inköpsavtal som ska följas.

Läs mer om de krav som ställs på synliggörande och ladda ner mallar och loggor i olika format

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?